Kassapersonal

Vi hjälper er med utbildad kassapersonal

Har ett plötsligt behov uppstått till följd av vakanser, säsongstopp eller vid nyrekrytering till kassalinjen? Då kan vi på Bemannica hjälpa till att bemanna vakanser eller rekrytera kunnig personal såväl korta som längre uppdrag. Våra konsulter är utbildade i ICAs kassasystem och blir under uppdraget hos er en viktig del i att kunderna lämnar er butik nöjda. Utbildad kassapersonal kan ge kortare köer, bättre kundupplevelse som stärker ert varumärke och samtidigt minskade risker för felslag och missade legitimationskontroller. 

Genom Bemannicaskolan säkerställer vi att alla våra kassamedarbetare utbildas i att motverka penningtvätt, bedrägerier och vikten av att kontrollera legitimation inom vissa varuköp såsom spel, alkohol och tobak. 

Vi har även förbutikskunnig personal som är inarbetade i post- och spelhantering. Självscanning är ett område vi också kan hjälpa till med. Skulle ytterligare utbildning eller genomgång av era rutiner krävas så står vi för den kostnaden. 

Samma personal

Dedikerad personal som återkommer till arbetet och är särskild utvalda för uppdraget.

Utbildning

Konsulten genomgår webbutbildning mot penningtvätt, PCI-kännedom och legitimationskontroll innan de kan ta uppdrag på Bemannica.

Uppföljning

Vi ger konsulter feedback veckovis och ser till att de möter dina förväntningar på dem. 

 

Driftorganisation på Bemannica

Vi är tillgängliga för dig som kund mellan 06:00-22:00 alla dagar i veckan, året om. Du kan göra din beställning online eller maila till bemanning@bemannica.se, det går även bra att ringa vår växel på 046 – 27 27 110. 

Vi tar emot bokningen och tillsätter passet med konsult som har rätt erfarenhet och är utbildad. Återkoppling sker oftast inom 30-60 minuter efter att bokningen kommer oss tillhanda. Det går utmärkt att boka personal längre fram i tiden och flera pass i ett schema. 

Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Christian Eriksson

christian.eriksson@bemannica.se

Christian på Bemannica

Fördelarna med inhyrning av personal

Tidsbesparing

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Kostnaderna förknippade med fel person för arbetet eller upplärning kan dessutom bli höga. Vi hjälper dig så du har tid att fokusera på er kärnverksamhet. Det är inte heller helt lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om erfaren personal kan vara mycket stor i vissa regioner.

Kostnadseffektivitet och riskreducerare

Vid inhyrning av personal betalar du endast för faktiskt arbetade timmar som du är i behov av. Bemanning kan hjälpa din ICA-butik att hålla ner fasta kostnader då tjänsten utnyttjas vid behov och inte annars. Vidare kan bemanning minska organisationens risker kopplade till att stå utan personal, att få in kompetent personal när behovet uppstår.

Träffsäkerhet

En stor ekonomisk fördel kan vara att använda bemanning av tjänster/funktioner/roller som organisationen inte har möjlighet att anställa till.

Olika kompetenser, en kontakt

Hanterar du olika avdelningar med varierande kunskapskrav? I kontakt med vår växel får du tillgång till olika kompetenser, specialiteter och funktioner för din ICA-butik. Det kan spara dig tid att ha kontakt med ett bemanningsföretag istället för att kontakta en stor mängd anställda.

Du slipper att tänka på följande kostnader

• Timlön enligt Handels
• Arbetsgivaravgifter
• Inkomstskatt
• Semesterersättning (enligt Handels)
• Arbetsgivaravgift på semesterersättning
• Försäkringar (Fora)
• Pensionsavsättning
• Övriga indirekta kostnader (sjukersättning, GFL, arbetskläder osv)

Minskat personalansvar

Organisationen kan fokusera på kärnverksamheten så tar vi hand om all administration kopplad till den inhyrda personalen, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling, utvecklingssamtal såväl som krävande samtal som vid uppsägning.

Våra kunder


Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som är specialister på att bemanna och
rekrytera till ICA-butiker i hela Sverige. Vi är kvalitéts- och miljöcertifierade.
Bemannica redo att hjälpa din ICA-butik

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan förenkla vardagen för din ICA-butik? Fyll i formuläret nedan så kommer en av våra tjänstemän kontakta dig. Det går också bra att kontakta 046-2727110, öppet 6-22 alla dagar.

Personuppgifter

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår dataskyddspolicy.