Bemanning

När är bemanning effektivt för ICA-butiken?

Bemanning är en tjänst många framgångsrika ICA-butiker använder genom Bemannica vid exempelvis arbetstoppar, föräldrarledighet, säsongsvarierad försäljning och sjukfrånvaro hos den egna personalen. Tillsammans förenklar vi vardagen för din ICA-butik genom att lösa vakanta personalbehov på kort varsel, som sparar dig tid som du kan lägga på kärnverksamheten. 

Vid inhyrning av personal kan det vara eftersträvansvärt att konsulten ska fungera i den befintliga strukturen och snabbt komma igång med arbetet vilket är en fördel med Bemannica eftersom vi erbjuder konsulter som har bakgrund från ICA-butik. Följdaktligen är konsulterna testade och utvalda att klara det där lilla extra i arbetet på ICA-butiker. Det finns fler fördelar med att bemanna med individer med ICA-bakgrund: kulturbärare av ICA, best-practise från arbete på de bästa butikerna och rätt utbildning. Läs mer om Bemannicakonceptet.

Från bemanning till anställning

Genom Bemannica kan du testa medarbetare innan du rekryterar eller schemalägga en längre period och få samma konsult om du skulle vilja det. Hyr in dina favoritkonsulter från Bemannica och anställ till fast pris med avdrag för tidigare arbetad tid när du vill.

Vi har personal i stora delar av landet och skulle vi inte ha personal i anslutning till din ICA-butik så letar vi kostnadsfritt. Vi är tillgängliga 6-22 alla dagar i veckan för att finnas där för dig när du behöver, när du ringer till oss eller bokar personal på hemsidan får du hjälp av våra bemanningsledare, konsultchefer och rekryterare på kontoren i Stockholm eller Malmö. Läs mer om överrekrytering.

 

Vårt bemanningserbjudande

Våra konsulter har alla tidigare erfarenhet från ICA-butiker eller liknande, vilket möjliggör snabb anpassning till arbetet i just din butik. För att säkerställa deras kompetens genomför vi även relevanta utbildningar för de specifika arbetsuppgifterna. Vi använder oss av ICAs egna läroplattform Learninghub för att tillhandahålla dessa utbildningar.

Dessutom genomför vi kontinuerliga utbildningar inom områden som postcertifiering och spelutbildningar för förbutikspersonal, inklusive Svenska spel och ATG. För kassapersonal erbjuder vi utbildning inom penningtvätt. 

På så sätt ser vi till att våra konsulter är välutbildade och uppdaterade inom relevanta områden för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi värnar om kompetensutveckling och säkerställer att våra konsulter är kvalificerade för de specifika behoven i din butik.

 

ICAs läroplattform Learninghub används för att utbilda konsulter och säkerställa att kunskap finns inför ett uppdrag. För våra konsulter som arbetar i kassalinjen säkerställer vi att följande utbildningar genomförs: 

ID- och ålderskontroll 
Penningtvätt och säker korthantering
Bank i butik
Säkerhet i butik

Bemannica är auktoriserat bemannings och rekryteringsföretag med kollektivavtal. Bemannica är därtill ett ISO-certifierat ISO-9001 och ISO-14001 vilket visar på hur vi jobbar med miljö- och kvalitetsfrågor. Läs mer om våra certifieringar.

Anställ dina favoritkonsulter till ett fast pris med avdrag för arbetad tid. Läs mer.

Ring oss

Ring oss på 046-2727110 öppet 6:00-22:00 alla dagar och få prata med en av våra specialister som kan hjälpa dig att tillsätta vakanta pass.

Bemanning till ICA-butiken med Bemannica

Fördelar med bemanning

Tidsbesparing

Rekrytering av personal kan vara en tidskrävande process. Dessutom kan felrekrytering eller kostnader för upplärning leda till betydande ekonomiska förluster. Vi erbjuder en lösning som frigör din tid så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Att hitta rätt medarbetare är heller inte en enkel uppgift, särskilt med dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad där erfaren personal är eftertraktad, särskilt i vissa regioner. Låt oss underlätta för dig genom att ta hand om rekryteringsprocessen och säkerställa att du får rätt kompetens till rätt plats. Du kan lita på oss för att hitta och attrahera erfarna medarbetare och undvika kostsamma felrekryteringar.

Kostnadseffektivitet och riskreducerare

Vid inhyrning av personal betalar du endast för faktiskt arbetade timmar som du är i behov av. Bemanning kan hjälpa din ICA-butik att hålla ner fasta kostnader då tjänsten utnyttjas vid behov och inte annars. Vidare kan bemanning minska organisationens risker kopplade till att stå utan personal, att få in kompetent personal när behovet uppstår.

Träffsäkerhet

Att använda bemanningstjänster för funktioner och roller som din organisation inte har möjlighet att anställa kan vara både kostnadseffektivt och träffsäkert. Genom att ta hjälp av bemanningsföretag får du tillgång till rätt kompetenser och resurser när du behöver dem, utan att behöva göra långsiktiga anställningar. Detta sparar både tid och pengar samtidigt som du säkerställer att de nödvändiga arbetsuppgifterna utförs på ett professionellt sätt. Dra nytta av möjligheten att dra nytta av bemanningstjänster och maximera både effektiviteten och ekonomin för din organisation.

Enkel tillgång till olika kompetenser på ett ställe

Behöver du hantera olika avdelningar med varierande kunskapskrav? Genom att kontakta vår växel får du tillgång till olika kompetenser, specialiteter och funktioner för din ICA-butik. Att samarbeta med ett bemanningsföretag istället för att kontakta flera anställda kan spara dig tid.

Du behöver inte längre tänka på följande kostnader

• Timlön enligt Handels
• Arbetsgivaravgifter
• Inkomstskatt
• Semesterersättning (enligt Handels)
• Arbetsgivaravgift på semesterersättning
• Försäkringar (Fora)
• Pensionsavsättning
• Övriga indirekta kostnader (sjukersättning, GFL, arbetskläder osv)

Avlastning från personalansvar för ökad fokus på kärnverksamheten

Genom att samarbeta med oss tar vi över ansvaret för all administration som är kopplad till den inhyrda personalen. Detta frigör tid och resurser för er organisation att fokusera på er kärnverksamhet. Vi tar hand om viktiga aspekter som kompetensutveckling, utvecklingssamtal och även de mer utmanande samtalen vid eventuella uppsägningar. Genom att delegera dessa ansvarsområden till oss kan ni vara trygga med att all personalrelaterad administration sköts korrekt och professionellt. Ni kan känna er avlastade och fokusera på det som är mest betydelsefullt för er verksamhet.

Behöver du personal?