Bemanning

Hyr personal på kort varsel från Bemannica till kassalinjen, förbutiken, de olika avdelningarna i ICA-butiken eller till din E-handel. Personal som kan ICA. Vår växeln är tillgänglig för passbokning 6:00-22:00 alla dagar, året om.

När är bemanning effektivt för ICA-butiken?

Bemanning är en tjänst många framgångsrika ICA-butiker använder genom Bemannica vid exempelvis arbetstoppar, föräldrarledighet, säsongsvarierad försäljning och sjukfrånvaro hos den egna personalen. Tillsammans förenklar vi vardagen för din ICA-butik genom att lösa vakanta personalbehov på kort varsel.

Vid inhyrning av personal kan det vara eftersträvansvärt att konsulten ska fungera i den befintliga strukturen och snabbt komma igång med arbetet. Eftersom Bemannica bemannar med konsulter som har bakgrund från ICA-butik så är de redan testade och utvalda att klara det där lilla extra. Det finns fler fördelar med att bemanna med individer med ICA-bakgrund: kulturbärare av ICA, best-practise från arbete på de bästa butikerna och rätt utbildning. Läs mer om Bemannicakonceptet.

Från inhyrning till anställning

Genom bemanning kan du testa medarbetare innan du rekryterar eller schemalägga en längre period och få samma konsult om du skulle vilja det. Hyr in dina favoritkonsulter från Bemannica och anställ till fast pris med avdrag för tidigare arbetad tid när du vill.

Vi har personal i stora delar av landet och skulle vi inte ha personal i anslutning till din ICA-butik så letar vi kostnadsfritt. Vi är tillgängliga 6-22 alla dagar i veckan för att finnas där för dig när du behöver, när du ringer till oss eller bokar personal på hemsidan får du hjälp av våra bemanningsledare, konsultchefer och rekryterare på kontoren i Stockholm eller Malmö. Läs mer om överrekrytering.

 

Vårt erbjudande

Alla medarbetare på Bemannica har tidigare bakgrund från ICA-butik, därmed har de flesta den praktiska och teoretiska bakgrund som jobbet som konsult hos Bemannica kräver.

Vi genomför löpande utbildning av postencertifiering och spelutbildningar (Svenska spel & ATG) när det kommer till förbutikspersonal och penningtvättsutbilding för samtlig kassapersonal.

Bemannicaskolan är vår egna utbildningsportal för att utbilda alla konsulter inom bland annat lagstadgad utbildning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bemannica är auktoriserat bemannings och rekryteringsföretag med kollektivavtal. Bemannica är därtill ett ISO-certifierat ISO-9001 och ISO-14001 vilket visar på hur vi jobbar med miljö- och kvalitetsfrågor. Läs mer om våra certifieringar.

Anställ dina favoritkonsulter till ett fast pris och räkna av faktiskt arbetad tid som rabatt. Läs mer.

Ring oss

Ring oss på 046-2727110 öppet 6:00-22:00 alla dagar och få prata med en av våra specialister som kan hjälpa dig att tillsätta vakanta pass.

Bemannica redo att hjälpa din ICA-butik

Fördelar med bemanning

Tidsbesparing

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Kostnaderna förknippade med fel person för arbetet eller upplärning kan dessutom bli höga. Vi hjälper dig så du har tid att fokusera på er kärnverksamhet. Det är inte heller helt lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om erfaren personal kan vara mycket stor i vissa regioner.

Kostnadseffektivitet och riskreducerare

Vid inhyrning av personal betalar du endast för faktiskt arbetade timmar som du är i behov av. Bemanning kan hjälpa din ICA-butik att hålla ner fasta kostnader då tjänsten utnyttjas vid behov och inte annars. Vidare kan bemanning minska organisationens risker kopplade till att stå utan personal, att få in kompetent personal när behovet uppstår.

Träffsäkerhet

En stor ekonomisk fördel kan vara att använda bemanning av tjänster/funktioner/roller som organisationen inte har möjlighet att anställa till.

Olika kompetenser, en kontakt

Hanterar du olika avdelningar med varierande kunskapskrav? I kontakt med vår växel får du tillgång till olika kompetenser, specialiteter och funktioner för din ICA-butik. Det kan spara dig tid att ha kontakt med ett bemanningsföretag istället för att kontakta en stor mängd anställda.

Du behöver inte längre tänka på följande kostnader

• Timlön enligt Handels
• Arbetsgivaravgifter
• Inkomstskatt
• Semesterersättning (enligt Handels)
• Arbetsgivaravgift på semesterersättning
• Försäkringar (Fora)
• Pensionsavsättning
• Övriga indirekta kostnader (sjukersättning, GFL, arbetskläder osv)

Minskat personalansvar

Organisationen kan fokusera på kärnverksamheten så tar vi hand om all administration kopplad till den inhyrda personalen, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling, utvecklingssamtal såväl som krävande samtal som vid uppsägning.

Behöver du personal?