Certifiering, auktorisation och kollektivavtal

Bemannica är auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag med kollektivavtal och försäkringar för alla anställda. Bemannica är därtill ett ISO-certifierat ISO-9001 och ISO-14001 företag vilket visar på hur vi jobbar med miljö- och kvalitetsfrågor.

Auktoriserat bemanningsföretag

Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag av Bemanningsföretagen genom Almega. Det är en garanti för att lagar och regler följs. Kraven för att bli auktoriserade innefattar bland annat kollektivavtal, jämställdhetsplan, försäkringar, skatter och avgifter samt en årlig granskning av en auktorisationsnämnd. Aukorisationnämnden består av representanter från Bemanningsföretagen och Handelsanställdas Fackförbund.

Försäkrad personal och verksamhet

Bemannica har tecknat ett antal olika försäkringar, bland annat så att samtliga av konsulterna har ett fullgott skydd vid eventuell skada samt för avsättningar till pension.

Auktoriserat rekryteringsföretag

Auktorisationen för rekryteringsföretag är ny sedan 1 oktober 2016 och innebär en trygghet för uppdragsgivare, kandidater och medarbetare inom Bemannicas rekryteringsprocess. För att bli ett auktoriserat rekryteringsföretag krävs det bland annat att företaget redovisar referensfall, är ekonomiskt skötsamt och har ett system för arbetssätt, uppföljning och resultatmätning. Läs mer om vår rekryteringsprocess här.  

Kollektivavtal

Arbetare och tjänstemän på Bemannica omfattas av kollektivavtal. För konsulter gäller bemanningsavtalet mellan Bemanningsföretagen och Handelsanställdas förbund. Vid våra personalentreprenader gäller detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Tjänstemän som jobbar internt på Bemannica är kollektivavtalsbundna genom Unionen. Genom kollektivavtal garanteras ordning och reda när det kommer till arbetstid, löner, försäkringar och pension.

Kvalite- och miljöcertifiering

Bemannica är ISO-certifierade sedan 2016 inom miljö (ISO-14001:2015) och kvalité (ISO-9001:2015). Det visar att vi aktivt arbetar med styrning av processer inom kvalite och att minska påverkan på miljön. En del av certifieringen bygger också en fokus på riskbedömning kopplat till både miljö och kvalite. För oss är målet att ständigt förbättras som företag i en föränderlig värld där ISO-certifieringarna visar att vi dedikerar tid till att systematiskt förbättra våra processer. Ta del av vår kvalitetspolicy och miljöpolicy.