Visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst är ett tidigt varningsystem för att minska risker. Det är ett viktigt internt verktyg för att främja hög etisk standard och upprätthålla anställda, kunder, kandidater, partners och allmänhetens företroende för oss. Bemannicas visselblåsarkanal är till för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom Bemannica. Du behöver inte bevisning för dina misstankar, men alla meddelanden måste göras i god tro. Alla meddelanden kommer att behandlas konfidentiellt.

Beskriv ditt ärenden

Vänligen delge en utförlig beskrivning så att vi kan utreda vidare

Känsliga personliga uppgifter om individer som nämns i händelsen/ärendet är inte nödvändiga för att beskriva ärendet och kan utelämnas.