Stöd för Transport, logistik och E-handel till din ICA-butik

Dagligvaruhandeln är i omvälvning med växande mathandel online. Växer din ICA-butiks andel online? Transporterar ni varor hem till kund? Hur organiserar ni varuplocket? 

Vi kan skräddarsytt hjälpa till med konsulter till dem avdelningar som behöver stöttning i din organisation. Det kan exempelvis vara chaufförer som kör hem varor (last-mile) eller kundvärdar som lämnar ut varor till kund, varuplockare som plockar samman ordrar i butiken eller ert lager. Bemannica har tjänster för att öka er effektivitet och lönsamhet.

Bemanning: Hyr kundfokuserade chaufförer, varuplockare, utlämningspersonal när du behöver och anställ dina favoriter genom överrekrytering. Vi rekryterar konsulter skräddarsytt efter dina behov av personal. Täck vakanser med inhyrd personal och spara tiden det tar att leta ersättare internt. Läs mer om fördelar med bemanning.

Rekrytering: Ska du anställa personal? Vi hjälper dig med delar av rekryteringsprocessen eller kan sköta den i sin heltid om du önskar. Vi jobbar skräddarsytt för att möta ditt behov. Läs er om vårt rekryteringserbjudande. 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss så för vi en dialog hur vi kan hjälpa just din ICA-butik.

Trygghet viktigt för oss

Vi är noga med att både våra medarbetare och kunder ska känna sig trygga hos oss. Därför har vi valt att sedan 2012 vara ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag, teckna kollektivavtal, följa etiska regler, inneha rätt försäkringar och ledningssystem inom kvalité och miljö.

Utbildad personal

Vi säkerställer att alla konsulter genomgår utbildning i dina rutiner och säkerhet för att minska risker för olyckor. Genom Bemannicaskolan utbildar vi konsulter i trafiksäkerhet och säkerställer drog/alkoholpolicy samt trafiksäkerhetspolicy.

Försäkrad personal

Vi har tecknat ett antal olika försäkringar, bland annat så att samtliga av våra konsulter har ett fullgott skydd vid eventuell skada samt för avsättningar till pension. Skulle dina fordon skadas i samband med uppdrag täcker vår försäkring självrisker på upp till 100 000 kr.

Auktoriserat företag

Vi är auktoriserade. Det innebär en garanti för att vi följer lagar och regler. För att bli ett auktoriserat bemanningsföretag krävs bl.a. att vi följer etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor och har en ansvarsförsäkring.