Sommarpersonal från Bemannica

Fem fördelar med bemanning inför sommaren

Sommaren närmar sig med stormsteg och kanske sitter du med schemaplanering och beslut om att rekrytera extrapersonal. I en omvärld under ständig förändring kan strategin för personalstyrkan ha ändrats hos många butiker för att möta tvära kast i försäljningen eller prognoserna för framtiden. Oavsett vilken utmaning just din ICA-butik har kan det vara en god tanke att veta vilka fördelar som bemanning från Bemannica kan ha, framför att rekrytera egen extrapersonal inför sommaren.

1. Spara din tid

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Kostnaderna förknippade med fel person för arbetet eller upplärning kan dessutom bli höga. Vi hjälper dig så du har tid att fokusera på er kärnverksamhet. Det är inte heller helt lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om erfaren personal kan vara mycket stor i vissa regioner.

2. Minska dina kostnader

Vid inhyrning av personal betalar du endast för faktiskt arbetade timmar som du är i behov av. Bemanning kan hjälpa din ICA-butik att hålla ner fasta kostnader då tjänsten utnyttjas vid behov och inte annars. Vidare kan bemanning minska organisationens risker kopplade till att stå utan personal, att få in kompetent personal när behovet uppstår.

3. Minska dina risker

Vissa avdelningar kan vara mer sårbara än andra vid bortfall av ordinarie personal. I kontakt med vår växel får du tillgång till olika kompetenser, specialiteter och funktioner för din ICA-butik. Det kan spara dig tid att ha kontakt med ett bemanningsföretag istället för att kontakta en stor mängd anställda.

4. Minskat personalansvar

Organisationen kan fokusera på kärnverksamheten så tar vi hand om all administration kopplad till den inhyrda personalen, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling, utvecklingssamtal såväl som krävande samtal som vid uppsägning.

5. Möjlighet att anställa favoriter

Genom bemanning kan du testa medarbetare innan du väljer att anställa.  Hyr in dina favoritkonsulter från Bemannica och anställ till fast pris med avdrag för tidigare arbetad tid när du vill.

inspirationsbild på mat och bemannicas logotyp

Ring oss

Ring oss på 046-2727110 öppet 6:00-22:00 alla dagar och få prata med en av våra specialister som kan hjälpa dig att komma igång med bemanning från Bemannica.

Bemanning till ICA-butiken med Bemannica