Bemannica utses till DI-gaseller 2017

Bemannica utses till DI-gaseller 2017

Onsdag den 20 december utnämns Bemannica till ett av 2017 års gasellföretag av Dagens Industri.
”- Under 2017 lyckades vi nå målet att samarbeta med över 20 % av alla Ica-butiker i Sverige och vi har även lanserat en jobbportal för ICA-jobb. Vi öppnade upp ett kontor i Stockholm och blev ISO-certifierade för kvalitet och miljö. Utöver det har vi hanterar 14431 ansökningar till bemanningsuppdrag och rekryteringar till ICA-butiker i hela landet. Vår marknadsföring på Facebook nådde hela 356 000 personer.” – säger Rasmus Jonsson, VD.

Framtiden: ”2018 är vi ett klick bort”
”- 2018 kommer vi fokusera på att integrera vår verksamhet med det dagliga arbete i Ica-butiker ännu mer. Redan nu kan man sköta sina rekryteringar genom vårt rekryteringsverktyg och annonsera på vår plattform ICA-jobb. 2018 är vår ambition att ta liknande steg i bemanningsarbetet.” – Rasmus Jonsson, VD.

Läs mer om Bemannica

Den smala vägen plöjde vägen framåt – Artikel i Fri Köpenskap
Extrajobb väckte idé – Artikel i Dagens Industri

Syfte med Di Gasell:
Meningen med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa!

Begreppet Gasell skapades av den amerikanske forskaren David
Birch. Ett Gasellföretag är ett litet snabbväxande företag och som Birch visade redan på 1980-talet det är det dessa företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som ständigt måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

Ett Gasellföretag har: 

En omsättning som överstiger 10 Mkr 

Minst tio anställda 

Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt


I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser

Läs mer om DI Gasell

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *