Certifiering, auktorisation och kollektivavtal

Bemannica är auktoriserat bemannings och rekryteringsföretag med kollektivavtal. Bemannica är därtill ett ISO-certifierat ISO-9001 och ISO-14001 vilket visar på hur vi jobbar med miljö- och kvalitetsfrågor.

Bli anställd på Bemannica

Auktoriserat bemanningsföretag

Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag av Bemanningsföretagen genom Almega. Det är en garanti för att lagar och regler följs. Kraven för att bli auktoriserade innefattar bland annat kollektivavtal, jämställdhetsplan, försäkringar, skatter och avgifter samt en årlig granskning av en auktorisationsnämnd. Aukorisationnämnden består av representanter från Bemanningsföretagen och Handelsanställdas Fackförbund.

Bemannica, ett auktoriserat bemanningsföretagBemannica, ett auktoriserat rekryteringsföretag

Auktoriserat rekryteringsföretag

Auktorisationen för rekryteringsföretag är ny sedan 1 oktober 2016 och innebär en trygghet för uppdragsgivare, kandidater och medarbetare inom Bemannicas rekryteringsprocess. För att bli ett auktoriserat rekryteringsföretag krävs det bland annat att företaget redovisar referensfall, är ekonomiskt skötsamt och har ett system för arbetssätt, uppföljning och resultatmätning. Läs mer om vår rekryteringsprocess här.

Gällande kollektivavtal

Arbetare och tjänstemän på Bemannica omfattas av kollektivavtal. För konsulter gäller bemanningsavtalet mellan Bemanningsföretagen och Handelsanställdas förbund. Vid våra personalentreprenader gäller detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Tjänstemän som jobbar internt på Bemannica är kollektivavtalsbundna genom Unionen. Genom kollektivavtal garanteras ordning och reda när det kommer till arbetstid, löner, försäkringar och pension.

Om ISO-cerifiering

Bemannica är ISO-certifierade sedan 2016 inom miljö (ISO-14001:2015) och kvalité (ISO-9001:2015). Det visar att vi arbetar aktivt med styrning av processer inom kvalite och att minska påverkan på miljön. För oss är målet att ständigt förbättras som företag i en föränderlig värld där ISO-certifieringarna visar att vi dedikerar tid till att systematiskt förbättra våra processer.

Bemannicas certifikat på ledningssystem inom miljö och kvalitet

Övriga samarbetspartners