Bemanningspool

Är en kvalificerad tjänst för ICA-butiker som har ett kontinuerligt behov av en flexibel arbetsstyrka som kan täcka upp vid behov. 

Samma personal

Dedikerad personal som återkommer till arbetet och är särskild utvalda för uppdraget.

Utbildning

Personal utbildas vid uppstart av uppdraget inom dina rutiner och regler. 

Uppföljning

Vi ger konsulter feedback veckovis och ser till att de når uppsatta mål.

 

Driftorganisation på Bemannica

För att samarbetet ska fungera har du en särskild konsultchef som kontaktperson hos Bemannica för uppdraget som tar hand om administrationen från vårt håll. En Teamleader tillsätts också som har särskilt ansvar över personalen och leveransen på plats.

Vid särskilt stort behov finns ytterligare personal från vår Bemannicas övriga bemanningspool. Vår växel är också bemannad 6-22 alla dagar året om.

Vi jobbar aktivt med prognoser och kan skicka tillgänglighetsrapporter på personalpoolen veckovis. 

Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Emma Fredriksson

076-669 68 70

Emma på Bemannica

Era fördelar

Tidsbesparing

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Kostnaderna förknippade med fel person för arbetet eller upplärning kan dessutom bli höga. Vi hjälper dig så du har tid att fokusera på er kärnverksamhet. Det är inte heller helt lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om erfaren personal kan vara mycket stor i vissa regioner.

Kostnadseffektivitet och riskreducerare

Vid inhyrning av personal betalar du endast för faktiskt arbetade timmar som du är i behov av. Bemanning kan hjälpa din ICA-butik att hålla ner fasta kostnader då tjänsten utnyttjas vid behov och inte annars. Vidare kan bemanning minska organisationens risker kopplade till att stå utan personal, att få in kompetent personal när behovet uppstår.

Träffsäkerhet

En stor ekonomisk fördel kan vara att använda bemanning av tjänster/funktioner/roller som organisationen inte har möjlighet att anställa till.

Olika kompetenser, en kontakt

Hanterar du olika avdelningar med varierande kunskapskrav? I kontakt med vår växel får du tillgång till olika kompetenser, specialiteter och funktioner för din ICA-butik. Det kan spara dig tid att ha kontakt med ett bemanningsföretag istället för att kontakta en stor mängd anställda.

Du slipper att tänka på följande kostnader

• Timlön enligt Handels
• Arbetsgivaravgifter
• Inkomstskatt
• Semesterersättning (enligt Handels)
• Arbetsgivaravgift på semesterersättning
• Försäkringar (Fora)
• Pensionsavsättning
• Övriga indirekta kostnader (sjukersättning, GFL, arbetskläder osv)

Minskat personalansvar

Organisationen kan fokusera på kärnverksamheten så tar vi hand om all administration kopplad till den inhyrda personalen, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling, utvecklingssamtal såväl som krävande samtal som vid uppsägning.

Våra kunder


Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som är specialister på att bemanna och
rekrytera till ICA-butiker i hela Sverige. Vi är kvalitéts- och miljöcertifierade.