Åtgärder för anställda på Bemannica med avseende på Covid-19

Bemannica tar spridningen av coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer gällandet viruset. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi vidtar och vad du kan göra som anställd.

Vad har vi på Bemannica gjort?

Som ansvariga över god arbetsmiljö i vår verksamhet har vi informerat samtliga medarbetare om hur de kan undvika smittspridning och att hantera oro för smitta.

 

Riktlinjer för dig som anställd anställd göra?

  1. Om du känner dig frisk så arbetar du som vanligt. Men kom ihåg att god hygien är ännu viktigare än tidigare. Tvätta händerna ofta. 
  2. Om du känner dig sjuk – vänligen stanna hemma tills du känner dig bättre! Glöm inte att sjukanmäla dig enligt vår policy för sjukskrivning.
  3. Om du inte känner dig bekväm med att arbeta i butik just nu kan du kontakta oss så för vi en dialog om hur vi ska hantera situationen för just dig.
  4. Håll avstånd till kunder, gärna 1,5 – 2 m om det går. 
  5. Vid legitimationskontroll kollar vi på legitimation på håll
    och tar inte i idkortet.

Bemannicas kontaktinformation

046 27 27 110

bemanning@bemannica.se

Läs om coronavirus covid -19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vård och provtagning:

1177 Vårdguiden, www.1177.se har information för patienter om coronavirussjukdom (covid-19). Den som känner sig sjuk och har vistats i riskområde för coronavirus ska kontakta vården per telefon för rådgivning.

Smittbärarpenning:

Information ges av Försäkringskassan, www.försäkringskassan.se,  sök på smittbärare.

Nationellt informationsnummer:

Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Reseinformation:

Information om vilka områden UD beslutar om avrådan från resor till vad gäller risk för coronasmitta finns också hos Folkhälsomyndigheten.