Förenklar vardagen för ICA-butiker

Bemannica är ett modern bemannings- och rekryteringsföretag som
hjälper ICA-butiker med skräddarsydd kompetens.

bild på auktoriserat rekryteringsföretag bild på auktoriserat bemanningsföretag bild på svensk handels en god affär bild på logotyp av AGR certification ISO9001 och ISO14001

Bemanning

Ring 046 - 27 27 110 eller boka online 06:00-22:00 alla dagar

Rekrytering

Ska du rekrytera? Vi gör hela eller delar av rekryteringsprocessen

Jobbannonsering

Maximal räckvidd när du ska rekrytera till ICA-butiken

Bemanning

Bemanning är en tjänst många framgångsrika ICA-butiker använder genom Bemannica vid exempelvis arbetstoppar, säsongsvarierad försäljning och sjukfrånvaro hos den egna personalen. Genom att anställa konsulter med tidigare ICA-erfarenhet säkerställer Bemannica skräddarsydd kompetens till ICA-butiker. Vi har konsulter med kompetens inom kassa, varuplock, delikatess, förbutik, bageri, E-handel (plockare och chaufförer) och ombyggnation/etablering. Läs mer om fördelar med bemanning till ICA-butiken. 

Rekrytering

Bemannica är specialiserade på kandidater med tidigare erfarenheter från ICA-butik eller dagligvaruhandeln. Vi har effektiva processer för att hitta, attrahera och utvärdera kandidater för att kunna erbjuda den kompetens din ICA-butik efterfrågar. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen från kravprofil, annonsering och urval till kandidatpresentation. Vi letar, du väljer vem du ska anställa. Det går också utmärkt att hyra för och anställa sen – bara om du vill, det vi kallar för hyrrekrytering

Jobbannonsering

Effektiv jobbannonsering till passiva och aktiva arbetssökare genom vår annonssajt Personalica och ett urval av annonskanaler online. Annonsera enbart eller använd vår hybridrekrytering där vi sköter första urvalet av kandidater mot din kravprofil. Träffa dem mest relevanta kandidaterna för din lediga tjänst. Läs mer om jobbannonsering.

Hyrrekrytering

Är en tjänst för din ICA-butik som passar bra i osäkert läge och innebär att du hyr personal och säkerställer din bemanning. Trivs du och din medarbetare är det möjligt att rekrytera över personen och ta fullt arbetsgivaransvar.

 

Överrekrytering

Anställ dina favoritkonsulter med avdrag för arbetade timmar på din butik. Läs mer om överrekrytering.

Trygghet viktigt för oss

Vi är noga med att både våra medarbetare och kunder ska känna sig trygga hos oss. Därför har vi valt att sedan år 2012 vara ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag, med kollektivavtal, följer etiska regler, innehar rätt försäkringar och ledningssystem inom kvalité och miljö som granskas varje år.

Utbildad personal

Vi utbildar konsulter i att motverka penningtvätt, kortbedrägerier och kännedom om PCI-standarden vid arbete i kassan. Vi utbildar även inom färskvaruhantering, hygien och produktkunskap.

Försäkrad personal

Vi har tecknat ett antal olika försäkringar, bland annat så att samtliga av våra konsulter har ett fullgott skydd vid eventuell skada samt för avsättningar till pension.

Auktoriserat företag

Vi är auktoriserade. Det innebär en garanti för att vi följer lagar och regler. För att bli ett auktoriserat bemanningsföretag krävs bl.a. att vi följer etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor och har en ansvarsförsäkring.

Våra kunder

Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som är specialister på att bemanna och
rekrytera till ICA-butiker i hela Sverige. Vi är kvalitéts- och miljöcertifierade.