Förenklar vardagen för ICA-butiker

Bemannica är ett modern bemannings- och rekryteringsföretag som
hjälper ICA-butiker med skräddarsydd kompetens.

Bemannica är ett auktoriserat rekryteringsföretag Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag Bemannica är medlemmar i svensk handels, en god affär bild på logotyp av AGR certification ISO9001 och ISO14001, bemannica är certifierade

Bemanning

Ring 046 - 27 27 110 eller boka online 06:00-22:00 alla dagar

Rekrytering

Ska du rekrytera? Vi gör hela eller delar av rekryteringsprocessen

Jobbannonsering

Maximal räckvidd när du ska rekrytera till ICA-butiken

Bemanning

Bemanning är en tjänst många framgångsrika ICA-butiker använder i syfte att täcka personalbrist vid exempelvis arbetstoppar, säsongsvarierad försäljning och sjukfrånvaro hos den egna personalen. Genom att anställa konsulter med tidigare ICA-erfarenhet säkerställer Bemannica skräddarsydd kompetens till ICA-butiker. Därmed har vi konsulter med kompetens inom kassa, varuplock, delikatess, förbutik, E-handel och ombyggnation/etablering specifikt för arbetet på ICA-butiker. Läs mer om fördelar med bemanning till ICA-butiken. 

Rekrytering

Vi på Bemannica är specialiserade på att hitta, attrahera och utvärdera kandidater med tidigare erfarenheter från ICA-butik eller dagligvaruhandeln i syfte att kunna presentera toppkandidater när din ICA-butik är i behov av rekrytering. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen från kravprofil, annonsering och urval till kandidatpresentation. Vi som rekryteringsbolag letar, du väljer vem du ska anställa. Det går också utmärkt att hyra först och anställa sen – bara om du vill, det vi kallar för hyrrekrytering

Jobbannonsering

Effektiv jobbannonsering till passiva och aktiva arbetssökare genom vår annonssajt Personalica och ett urval av annonskanaler online. Annonsera enbart eller använd vår hybridrekrytering där vi sköter första urvalet av kandidater mot din kravprofil. Träffa dem mest relevanta kandidaterna för din lediga tjänst. Läs mer om jobbannonsering.

Hyrrekrytering

Är en tjänst för din ICA-butik som passar bra i osäkert läge och innebär att du hyr personal och säkerställer din bemanning. Trivs du och din medarbetare är det möjligt att rekrytera över konsulten från Bemannica och ta fullt arbetsgivaransvar.

Överrekrytering

Anställ dina favoritkonsulter från Bemannica med avdrag för arbetade timmar på din butik. Läs mer om överrekrytering.

Trygghet viktigt för oss

Att såväl medarbetare som kunder ska känna sig trygga med oss som företag har vi valt att sedan år 2012 vara ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag genom Kompetensföretagen.  Sammanfattningsvis har vi kollektivavtal, följer etiska regler, innehar adekvata försäkringar,  ledningssystem inom kvalité och miljö.

Utbildad personal

Inför uppdrag säkerställer Bemannica att konsulter har adekvat utbildning för att att exempelvis motverka penningtvätt, kortbedrägerier och kännedom om PCI-standarden vid arbete i kassan. Vidare utbildar även inom färskvaruhantering, hygien och produktkunskap för konsulter som arbetar med hantering av färskvaror. Utbildningarna sker webbaserat på i vår utbildningsportal Bemannicaskolan.

Försäkrad personal

För bemanning och rekrytering av personal har vi ett antal olika försäkringar, bland annat så att samtliga av våra konsulter har ett fullgott skydd vid eventuell skada samt för avsättningar till pension.

Auktoriserat företag

Genom att vara auktoriserade kommer åtaganden om att följa lagar och regler inom vår bransch. För att uppnå detta förhåller vi oss till branschens etiska regler, innehar kollektivavtal, tillämpar allmänna leveransvillkor och har en ansvarsförsäkring. Granskning sker varje år av en kommitté bestående av branschpersoner och företrädare för fackförbund. 

Våra kunder

Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som är specialister på att bemanna och
rekrytera till ICA-butiker i hela Sverige. Vi är kvalitéts- och miljöcertifierade. Läs mer om oss som företag.

Åsa Jarl
Åsa Jarl
Delägare, ICA Nära Sateliten
Läs mer
Bemannica löser ofta bemanningen när det är kris och har generösa öppettider. Personalen är ofta både duktiga och trevliga.
Föregående
Nästa